Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị kêu gọi từ chức: Hệ quả từ sai lầm
Người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung đang bị NHM xứ sở chùa Vàng kêu gọi từ c[...]
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị kêu gọi từ chức: Hệ quả từ sai lầm