Thù cũ hận mới, Neymar đấu võ mồm tới bến với bại tướng
Ngòi nổ Brazil liên tiếp khẩu chiến gay gắt với đồng nghiệp gọi anh là "rác rưởi".[...]
Thù cũ hận mới, Neymar đấu võ mồm tới bến với bại tướng