Sếp tổng Arsenal gặp Wenger, thông báo 1 chuyện
Infothethao.com Quan chức cấp cao Pháo Thủ chủ động gặp HLV huyền thoại để nói chuyện.[...]
 Sếp tổng Arsenal gặp Wenger, thông báo 1 chuyện