Sao Bayern 'giận cá chém thớt' phóng viên nữ
Thomas Muller đã không giữ được bình tĩnh sau khi Bayern bị loại bởi đội bóng hạng hai nước Đức.[...]
Sao Bayern 'giận cá chém thớt' phóng viên nữ