Trước thềm đại chiến M.U, công thần gửi tin giật gân cho Klopp
Liverpool tiếp tục nhận tin không vui từ ngôi sao chủ chốt nơi khu trung tuyến.[...]
Trước thềm đại chiến M.U, công thần gửi tin giật gân cho Klopp